Hợp đồng tư vấn thiết kế và những điều cần biết

228
hợp đồng tư vấn thiết kế
hợp đồng tư vấn thiết kế

Để quá trình thiết kế trong xây dựng được diễn ra thuận lợi, việc nắm rõ những quy định mới nhất của pháp luật trong việc ký kết hợp đồng tư vấn thiết kế là vô cùng cần thiết. Trong bài viết này, hãy cùng Trà Vinh GC tìm hiểu những điểm cần lưu ý trong quá trình soạn thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng theo các quy định mới nhất của pháp luật.

Hợp đồng tư vấn thiết kế là gì?

Hợp đồng tư vấn thiết kế là một thỏa thuận dịch vụ tư vấn một phần hoặc toàn bộ các công việc trong quá trình thiết kế trong xây dựng. Các công việc này bao gồm thiết kế nội thất, ngoại thất, tư vấn thiết kế thi công, thiết kế xây dựng giữa các cá nhân, tổ chức hoặc cơ quan. Theo đó, một bên sẽ đảm nhiệm quá trình thiết kế theo yêu cầu, và bên còn lại sẽ trả phí cho dịch vụ đó. Đây là một hợp đồng dân sự, ghi nhận sự thỏa thuận giữa các bên bằng văn bản.

hợp đồng tư vấn thiết kế
Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế.

Tại sao cần hợp đồng tư vấn thiết kế?

Việc ký kết hợp đồng tư vấn thiết kế là rất quan trọng trong quá trình xây dựng công trình vì nó giúp đảm bảo quyền lợi của các bên tham gia. Đây là một thỏa thuận pháp lý giữa chủ đầu tư và nhà thầu thiết kế, trong đó các điều khoản được thống nhất rõ ràng về phạm vi, nội dung, thời gian, tiến độ, chi phí và trách nhiệm của các bên trong quá trình tư vấn thiết kế công trình.

Việc lập hợp đồng tư vấn thiết kế trọn gói giúp đảm bảo sự minh bạch và công khai trong quá trình thực hiện dự án, giúp các bên tham gia có thể kiểm soát được quy trình, tiến độ và chi phí. Đồng thời, hợp đồng cũng giúp giải quyết các tranh chấp, khiếu nại phát sinh giữa các bên trong quá trình xây dựng. 

hợp đồng tư vấn thiết kế
Việc lập hợp đồng giúp đảm bảo sự minh bạch và công khai trong quá trình thực hiện dự án.

Các quy định về hợp đồng tư vấn thiết kế

Chủ thể

Hợp đồng tư vấn thiết kế có chủ thể là cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác được quy định bởi pháp luật. Các chủ thể này có năng lực hành vi và năng lực pháp luật để thỏa thuận với nhau về việc thiết lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong mối quan hệ dịch vụ tư vấn thiết kế.

 • Bên tư vấn thiết kế có thể là cá nhân hoặc pháp nhân, thường là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thiết kế hoặc tư vấn thiết kế, được thành lập theo quy định của luật doanh nghiệp và luật chuyên ngành.
 • Khách hàng có thể là cá nhân hoặc pháp nhân, bao gồm những người có nhu cầu tư vấn và hỗ trợ thiết kế. Trên thực tế, đa phần khách hàng là các nhà đầu tư công trình và công ty xây dựng.

Nội dung

Các bên tham gia hợp đồng tư vấn thiết kế hoàn toàn có quyền tự do thỏa thuận các điều khoản bên trong hợp đồng, miễn là đáp ứng các quy định của pháp luật.

Một mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế thường bao gồm các yếu tố cốt lõi như:

 • Thông tin của các chủ thể tham gia.
 • Đối tượng của hợp đồng.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên.
 • Thời điểm và thời gian thực hiện hợp đồng.
 • Khoản phạt trong trường hợp vi phạm hợp đồng.
 • Những điều khoản khác được thỏa thuận bởi các bên.

Hình thức

Hợp đồng phải tuân thủ các quy định chung về hợp đồng xây dựng và hợp đồng tư vấn xây dựng, cùng với một số quy định riêng biệt cho hợp đồng tư vấn thiết kế.

Như vậy, các bên phải lập hợp đồng bằng văn bản, có chữ ký của tất cả các bên tham gia và đóng dấu của các doanh nghiệp liên quan nếu có.

hợp đồng tư vấn thiết kế
Hợp đồng phải có chữ ký của các bên liên quan và đóng dấu của doanh nghiệp.

Những điểm cần chú ý về ngôn ngữ và hiệu lực của hợp đồng.

Việc thực hiện hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng công trình cần tuân thủ các quy định về ngôn ngữ và hiệu lực như sau:

 • Ngôn ngữ: Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng là Tiếng Việt, trừ khi có bên tham gia nước ngoài và các bên đã thỏa thuận sử dụng ngôn ngữ khác.
 • Hiệu lực: Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký kết, trừ khi các bên đã thỏa thuận khác về thời điểm có hiệu lực. Hợp đồng có hiệu lực sẽ là cơ sở để giải quyết tranh chấp và ràng buộc trách nhiệm giữa các bên.

Những lưu ý cần nhớ khi viết hợp đồng tư vấn thiết kế

Trong quá trình xây dựng, việc soạn thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng là một trong những bước quan trọng. Sau đây là những lưu ý cần nhớ khi viết hợp đồng tư vấn thiết kế.

 • Khi thực hiện lập hợp đồng thiết kế, cần đảm bảo ghi đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan đến các bên để tránh nhầm lẫn và rủi ro sau này.
 • Để đạt được sự cân bằng trong quyền và nghĩa vụ giữa các bên, hợp đồng cần thể hiện sự thỏa thuận rõ ràng.
 • Các thỏa thuận trong hợp đồng không được vi phạm các quy định chuyên ngành và luật chung.
 • Trong trường hợp hợp đồng có điều khoản phạt vi phạm, cần phải thể hiện rõ ràng và cụ thể về mức phạt khi có sự kiện vi phạm hợp đồng.
 • Người ký hợp đồng cần phải có thẩm quyền như đại diện theo pháp luật của công ty, người được ủy quyền theo giấy ủy quyền hoặc cá nhân đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
hợp đồng tư vấn thiết kế
Hợp đồng cần thể hiện rõ ràng điều khoản giữa các bên liên quan.

Tổng kết

Hợp đồng tư vấn thiết kế là một phần quan trọng trong quá trình xây dựng, giúp các bên thực hiện công việc của mình một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Việc thực hiện hợp đồng đòi hỏi sự cẩn trọng, chính xác và tuân thủ đúng các quy định pháp luật chuyên ngành và luật chung. Tham khảo các bài viết về xây dựng được chia sẻ trên trang web của Công ty Xây dựng Trà Vinh GC ngay!